SAÇ EKİMİ HAKKINDA BİLGİ

SAÇ EKİMİ HAKKINDA BİLGİ

Batmanda Larissa Güzellik merkezimizde uygulanan tekniğin en büyük avantajı, var olan saçlara zarar vermeden saç aralarındaki boşluklara odaklanarak daha sık ve daha doğal bir saç ekimi işleminin yapılabilmesidir. Klasik tekniklere oranla iyileşme süreci hızlı olduğu için normal hayata en kısa sürede geri dönülebilmektedir.
Saç ekimi zamanının belirlenmesinde kişinin yaşı her zaman önemli bir rol oynar. 30 yaşlarından itibaren genel olarak saç dökülmeleri tamamlanmış olur. Nitekim saç tamamen döküldükten sonra saç ekim işlemi yapılmaz. Öncesinde bilgisayar destekli saç analiziniz yapılarak saç tellerinizin yapısı, kalitesi, saç dökülme potansiyeliniz, donör alanınızın yoğunluğu ve ekilebilecek girift sayınız hesaplanır. Tercihen saçlarınız belli uzunlukta kesilir ve ön saç çizginizin tasarımı yapılmak üzere hazırlanır. Donör bölgesine lokal anestezi işlemi yapılarak ense bölgesi uyuşturulur. Sonrasında birer birer saç kökleri etrafındaki bir miktar doku parçası bırakılır ve zarar görmeden mikro motor yardımıyla alınır. Alınan saç giriftlerinin doku ömrünün uzatılması ve kalitesini korunması için doku koruyucu solüsyon içerisinde tekli, ikili ve üçlü şekilde sınıflandırılarak bekletilir. Doku alım işlemi bittikten sonra saç ekimi yapılacak alanın lokal anestezi işlemi yapılır. Sonrasında girift kalınlığına uygun olarak implant kalemleri içine giriftler tek tek yerleştirilir.
Batmanda Larissa Güzellik merkezimizde saç ekim işlemine planlanmış olan ön saç çizgisinden başlanır ve kalemlere yerleştirilen giriftler saçların doğal çıkış açılarına uygun bir biçimde ekilir. Bu sayede mevcut saçlar korunarak ekim işlemi tamamlanmış olur. Kanal açılmadan yapılan saç ekim işleminde kabuklanma süresi klasik tekniklere göre çok daha düşüktür ve iyileşme süreci çok hızlıdır. Saçlar operasyondan sonra 5-6 gün kadar kabuklanma ve bu kabukların dökülmesi sürecini yaşar. 15-21 günde şok dökülme evresi başlar sonra dökülme seyri yavaşlar ve durur. Üçüncü aydan sonra yeni saçların çıkışları gözlemlenebilir hale gelmektedir. Altıncı ayda saçların % 60-70 oranda çıkış yaptığını görebiliyoruz. On ikinci ayda ise saçın son haline ulaşmış oluyoruz. Saçların % 99 oranda çıkış yaptığını gözlemleriz. Saç ekiminde en uygun zaman kişinin kendisini psikolojik ve maddi anlamda uygun koşulları yaratmasıyla başlar.


Leave a Reply